Lesplan

Aan de hand van de proefles kan de instructeur een inschatting maken van je niveau. Zo kan de instructeur zien hoeveel lessen er ongeveer nodig zullen zijn om je voldoende bij te brengen om het rijbewijs te behalen.

Tijdens de rijopleiding worden je vorderingen bijgehouden op een leskaart. Door de leskaart regelmatig bij te werken met het behaalde niveau, is duidelijk hoever je bent en wanneer je klaar bent voor het examen. Op die manier heb je eenvoudig inzicht in je vorderingen en kun je duidelijk inschatten hoe lang en hoe duur de opleiding gaat worden.

Om de rijopleiding binnen korte tijd en met goed resultaat te doorlopen, is het belangrijk dat je gemotiveerd bent en een actieve houding hebt. Op die manier kun je de lesstof goed opnemen en kan de instructeur jou beter voorbereiden op het examen. Daardoor wordt je slagingskans groter.

Tussentijdse toets

Er komt een moment dat je bijna klaar bent voor het examen en dat je einddoel in zicht komt. Je kunt dan gebruik maken van een tussentijdse toets. Een tussentijdse toets is een tussenmeting waarbij je met een echte examinator gaat rijden. De examinator beoordeelt dan je vorderingen en zal je aanwijzingen geven waar je nog aan moet werken voor je gaat afrijden.

Een tussentijdse toets heeft als voordeel dat je al ervaring opdoet hoe het is met een examinator te rijden. Ook worden je bijzondere verrichtingen beoordeeld en als die goed worden bevonden, hoef je die tijdens het afrijden niet nog een keer te doen. De kans van slagen op je examen wordt daardoor veel groter.

Examen

Bij het examen gaat de examinator beoordelen of je klaar bent om zelfstandig deel nemen aan het verkeer. De examinator zal dan opletten of je het voertuig beheerst, of je goed in de gaten hebt wat er om je heen gebeurt in het verkeer en of je de verkeersregels goed toepast.